Υπηρεσίες

Ελεγκτικές Υπηρεσίες

VarelasAccounting

Ενδεικτικά αναφέρουμε:
• Έλεγχοι ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
• Ανάληψη έργου εκκαθαριστή
• Έλεγχοι για συγχώνευση, εξαγορές, μετατροπές εταιριών
• Στατιστική ανάλυση της εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων
• Διαγνωστικός έλεγχος για την ορθή λειτουργία της επιχείρησης σύμφωνα με τεκμηριωμένη έκθεση
• Ανάλυση Ισολογισμών και Οικονομικών Καταστάσεων
• Έλεγχος ορθής τήρησης βιβλίου αποθήκης
• Κατάρτιση προϋπολογισμού & οικονομικών εκθέσεων

Κατεβάστε το υλικό
free download
let's go

Στόχος

Στόχος μας είναι ο σχεδιασμός και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών μας, με σκοπό τη δημιουργία μιας μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης.