Υπηρεσίες

Εξωτερικοί Συνεργάτες

VarelasAccounting

Η εταιρεία μας διαθέτει ομάδα εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι βρίσκονται σε καθημερινή και άμεση συνεργασία με τους πελάτες μας.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τους εξωτερικούς συνεργάτες μας:
• Εταιρεία Μηχανογράφησης επιχειρήσεων, Παροχή Υπηρεσιών Πληροφορικής
• Ορκωτός Λογιστής
• Σύμβουλος Επενδυτικών Προγραμμάτων
• Συμβολαιογράφος
• Δικηγόρος
• Ασφαλιστικός Πράκτορας
• Διεκπεραιωτής Αυτοκινήτων
• Διεκπεραιωτής έκδοσης Συντάξεων
• Διαδικτυακές τράπεζες πληροφοριών για επίκαιρα φορολογικά και ασφαλιστικά θέματα

Κατεβάστε το υλικό
free download
let's go

Στόχος

Στόχος μας είναι ο σχεδιασμός και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών μας, με σκοπό τη δημιουργία μιας μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης.