Υπηρεσίες

Υπηρεσίες προς Ιδιώτες

VarelasAccounting

Ενδεικτικά αναφέρουμε:
• Φορολογικές Δηλώσεις φυσικών προσώπων Ε1, Ε2
• Υποβολή δήλωσης περιουσιακών στοιχείων Ε9
• Υποβολή επιδομάτων φυσικών προσώπων (Α21, ΚΕΑ, επίδομα ενοικίου, επίδομα θέρμανσης)
• Ρύθμιση οφειλών
• Υποβολή Πόθεν Έσχες
• Μεταφορά φορολογικής κατοικίας στο εξωτερικό
• Δηλώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης
• Ακατάσχετοι Τραπεζικοί Λογαριασμοί
• Διεκπεραίωση πάσης φύσεως συναλλαγών ιδιωτών με το δημόσιο
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ιδιώτες
• Εξειδικευμένα θέματα φυσικών προσώπων

Κατεβάστε το υλικό
free download
let's go

Στόχος

Στόχος μας είναι ο σχεδιασμός και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών μας, με σκοπό τη δημιουργία μιας μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης.