Υπηρεσίες

Εργατικά

VarelasAccounting

Ενδεικτικά Αναφέρουμε:
• Κάλυψη πάσης φύσεως εργατικών θεμάτων των επιχειρήσεων
• Πλήρως μηχανογραφημένη μισθοδοσία επιχειρήσεων
• Διαχείριση Προσωπικού
• Συμβουλές για Εργασιακά Θέματα
• Επιδοτήσεις θέσεων εργασίας μέσω ΟΑΕΔ, ΕΣΠΑ, ΛΑΕΚ
• Αντιμετώπιση εργατικών ελέγχων και εκπροσώπηση σε εργατικές διαφορές
• Προσφυγές για εργατικές εκκρεμότητες
• Ανάλυση μισθοδοσίας ανά εργαζόμενο και ανά κέντρο κόστους
• Καταστάσεις ΙΚΑ - ΑΠΔ, ΦΜΥ
• Έκδοση Ασφαλιστικής Ενημερότητας

Κατεβάστε το υλικό
free download
let's go

Στόχος

Στόχος μας είναι ο σχεδιασμός και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών μας, με σκοπό τη δημιουργία μιας μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης.